Περιστρεφόμενος κόφτης (rotary cutter), ο οποίος ανοίγει όταν τον πιέσουμε πάνω στην επιφάνεια κοπής και κλείνει αυτόματα μόλις τον απομακρύνουμε από αυτή.

Βάρος 100 g