Οδηγός περιθωρίου ραφής σε cm και inches

Βάρος 10 g