Μολύβι ξεπατικώματος σχεδίου. Χρησιμοποιείται με τη βοήθεια ριζόχαρτου και σίδερου. Φεύγει με το νερό.

Βάρος 20 g