Μαρκαδόρος υφάσματος που στο πίσω άκρο του διαθέτει γόμα σβησίματος

Βάρος 20 g