Μαρκαδόρος που αφήνει φίνο ίχνος και σβήνει με νερό.

Βάρος 20 g