Βασικές τεχνικές και 16 σχέδια με αναλυτικές οδηγίες

Βάρος 350 g