Το περιοδικό σταθμός στην ιστορία του κεντήματος!

Βάρος 200 g