Εξάγωνα 1,5 ίντσας (τουλάχιστον 100 τεμάχια). To μέγεθος υπολογίζεται στη διαγώνιο του εξαγώνου.

 

Βάρος 25 g