Εργαλείο διαμόρφωσης γωνιών και ανοίγματος ραφών

Βάρος 30 g