Επιφάνεια κοπής (60cm x 90cm / 24 inches x 36 inches)

Από τη μία μεριά οι μετρήσεις γίνονται σε cm και από την άλλη σε ίντσες.

 

Βάρος 1200 g