Επιφάνεια κοπής (45cm x 60cm / 18 inches x 24 inches)

Από τη μία μεριά οι μετρήσεις γίνονται σε cm και από την άλλη σε ίντσες.

Βάρος 600 g