Σκληρή και ανθεκτική δακτυλήθρα για καπιτονάρισμα.

Σε ένα μέγεθος, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί με χρήση βραστού νερού!

Βάρος 10 g