Τριγωνικός χάρακας με υποδιαιρέσεις 1/4 του εκατοστόμετρου.

Βάρος 51 g