Χάρακας τετράγωνος αντιολισθητικός 6,5×6,5 inches

Βάρος 97 g