Χάρακας τετράγωνος αντιολισθητικός 4,5×4,5 inches

Βάρος 50 g