Χάρακας τετράγωνος 31,5×31,5cm, με ένδειξη 45 μοιρών

Βάρος 377 g