Χάρακας 15x30cm, με ενδείξεις για 30, 45 και 60 μοίρες.

Βάρος 300 g