Χάρακας τετράγωνος 15x15cm με ένδειξη 45 μοιρών.

Βάρος 85 g