Χάρακας 10x45cm, με ενδείξεις για 30, 45 και 60 μοίρες.

Βάρος 170 g