Εξάκλωνη κλωστή μουλινέ 8 μέτρων.

Το χρώμα της φωτογραφίας ενδέχεται να παρουσιάζει απόκλιση από το πραγματικό.

Βάρος 10 g